خانه / زنگ تاریخ / سند تاریخی/ کارت انتخاباتی سال ۱۳۴۲ در طلحه

سند تاریخی/ کارت انتخاباتی سال ۱۳۴۲ در طلحه

 

سند فوق  موسوم به کارت رای انتخابات مجلس، طلحه ۱۳۴۲

کاربرد این کارت بدینصورت بود که حدود یکماه قبل ازانتخابات مآمورین فرمانداری به منطقه می آمدند و مردم بامراجعه به آنان باارائه شناسنامه این کارت را به اضافه برگه رآی تحویل میگرفتند و و در روز انتخابات دیگر نیاز به تحویل شناسنامه نبود با ارائه همین کارت برگه رآی خودرا درصندوق می انداختند. به مرحله اول وگرفتن کارت فوق ثبت نام درانتخابات گفته می شد .با اینکار دولت ازاول میدانست که درانتخابات چه تعداد افراد شرکت خواهندکرد.

سند: آرشیو مرداد مجاهدی

این سند صرفا ارزش تاریخی دارد.

 

 

این را هم ببینید...

عکس تاریخی و دیده نشده که برای اولین بار منتشر میشود

عکسی تاریخی،ارزشمند ودیده نشده که برای اولین بارمنتشر میگردد. این تصویردرحدود۷۰سال قدمت دارد. ازچپ آقایان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.